You have completed 0% of this survey
Atenție: executarea codului JavaScript este dezactivată în browserul dvs. S-ar putea să nu puteți răspunde la toate întrebările din acest sondaj. Vă rugăm să verificați parametrii navigatorului dumneavoastră web.

Chestionar Aresel

Asociatia Aresel desfasoara un studiu sociologic privind provocările comunităților în care trăiesc un număr semnificativ de cetățeni de etnie romă. Va rugam sa acordati maximum 15 minute pentru a răspunde la acest chestionar. Chestionarul este anonim, răspunsurile fiind interpretate statistic, nu individual. 
Sondajul conține 27 întrebări.
Înțeleg că datele furnizate vor fi tratate confidențial în conformitate cu prevederile: Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă  prin  Legea  nr. 506/2004. Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, aplicabil din 25 mai 2018). Directivei (UE) 2016/680 referitoare la protecția datelor personale în cadrul activităților specifice desfășurate de autoritățile de aplicare a legii.